مجموعه سامانه های ماد

تعداد محصولات : 1
FM ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)-کی پلاس (کناف)

کی پلاس (کناف)

FM ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر